1Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání

Jak může Bůh stavět dům a chránit město?

„Zasaď strom, postav dům a zploď syna.“ Možná podobné rady v dětství slýchával Šalomoun. Autor dnešního textu – poutní písně. A tak se do toho dal. Založil zahrady a sady a v nich vysázel spousty stromů. Domů a paláců postavil nepočítaně. Dokonce vybudoval celá města. Se svými mnoha ženami i konkubínami zplodil veliké množství dětí. (viz Kazatel 2:4 – 10) Aby na konci svého celoživotního usilování zjistil, že při tom všem snažení zapomněl na Boha. Při ohlédnutí se zpět za celým svým životem propadl pocitu marnosti.

Proto nám radí: celé naše životní dílo – vybudování domova, naše práce i založení rodiny – musí mít Pána Boha za základ. Protože život bez Boha nemá smysl. Dovol, aby byl Bůh v tvém životě nejvyšší autoritou a dovol mu, aby stavěl i tvůj vnitřní dům.

Pane, uč mě počítat s tebou ve všem, co dělám!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.