Požehnaná rodina

Stojíme o to být součástí požehnané rodiny? A víme, co to bude znamenat?

Tomuto Žalmu se říká "Svatební modlitba", protože se často ozývá při izraelských svatbách. Začíná společný život novomanželů a ti se rozhlížejí po správném začátku i pokračování. Co je ochrání od kolapsu jejich vzájemného vztahu. V žalmu je podtržena myšlenka, že živý Bůh má být ústřední osobou naší rodiny. Ale je tu důležitá souvislost Božího požehnání se vztahem bázně vůči Němu, nebo jinak přeloženo úcty vůči němu. A to především ze strany otců, ale i matek či dětí. Příklad rodičů je nezastupitelný, ale také nepřehlédnutelný. Skrze ně bude Bůh žehnat celé rodině i té širší rodině duchovní, v srdcích dalších duchovních dětí, v církvi.

Úcta či bázeň vůči Hospodinu mi nejednou zabránila prosadit svoje hříšné nápady v průběhu dlouhého darovaného života. S vděčností a láskou na tyto okamžiky vzpomínám. Jistě máš takové zkušenosti i ty.

Otče náš nebeský, naplň mocí svého Ducha naše rodiny vroucí úctou k Tobě. Ty jsi ji hoden!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.