2nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.Pokoj duše v Boží náruči

Jsem si vědom útěchy Boží lásky?

Jak překrásně poetický a výstižný obraz Boží lásky! Zpodobení matky, která právě nakojila své dítě, ukazuje na stav naší duše, když plně nasycena Boží láskou cítí úlevu a bezpečí. Mám tento obraz rád a rád se na něj dívám. Tolik umělců jej již tolikrát zpodobnilo. Tolik pyšných otců se mohlo již dívat na svou ženu, jak drží jejich vlastní dítě! Naše duše jsou často zmítány neklidem, často se pachtíme za vším možným, abychom nalezli uspokojení, ale teprve, když se staneme dítětem Božím, najdeme tu největší útěchu, to nejjistější bezpečí. Vše, čeho je nám třeba dává Hospodin těm, kdo ho milují a plně se vydají do Jeho péče. Jen se vzdát své pýchy, která má stále tendenci se nějak vymezovat a klást nějaké podmínky, stavět všemožné překážky. Je to krok víry, který může být zprvu dramatický, ale když jej učiníme, smíme na sobě zažít to útěšné Boží obejmutí a nasycení. Kéž bych dokázal tuto zkušenost předávat dál! Naše paměť nedokáže vzbudit tu minulost, kdy jsme byli sami tím nasyceným a utěšeným miminkem u své matky. Celý život ale po ničem jiném netoužíme, jen se tak opět schoulit v milujícím objetí! Tuto zkušenost smíme prožít v úplném odevzdání se Bohu.

Díky, Pane, za lásku a Tvoje utěšení!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.