Hospodin je král

Komu skutečně patří moc a vláda, kdo určuje osudy lidí?

Tolik věcí svádí k otázkám a pochybnostem, jestli opravdu platí, že Boží jméno a Boží slovo je vyvýšené nad všechno? Nejsou snad ti, kdo ctí Boží jméno v menšině proti těm, jimž je Boží jméno lhostejné, nebo se mu posmívají a urážejí je? Kdo čte Bibli, poslouchá a bere vážně Boží slovo? Přes všechno to zdání, je to Bůh, kdo vládne. Kdo mu věří, poznává to z milosrdenství a věrnosti, se kterou s ním Bůh jedná. Král David to zakusil v Boží záchraně před nepřáteli. Chválí za to Boží dobrotu a velikost. A chvála mu otevírá oči pro skutečné mocenské poměry: Milosrdný a věrný Bůh, můj Zachránce, on vládne, všemu a všem. Až na konci věků přijde jeho království, budou to muset uznat všichni. Blaze tomu, kdo uvěřil za svého života, tomu Bůh dá věčné milosrdenství.

Hospodine, věřím, že tobě, milosrdnému a věrnému Bohu, patří všechna moc i sláva, proto ti vzdávám chválu. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.