Ke chválení Hospodina máme důvod

Za co jsi v poslední době chválil Boha?

Boží lid po celou svou historii vzdával Bohu chválu. Její podoba se v čase měnila a vyvíjela, vždy ale obsahovala dva základní prvky – zkušenost osobního vztahu s Bohem a vděčnost za to, co Bůh pro člověka udělal. Když Ábel přinesl Bohu oběť, i to byla chvála. Vyjádřil tak vděčnost Bohu za rostoucí stádo ovcí. Možná by vzdal Bohu chválu i písní, jenže ta byla „vynalezena“ až později (Gn 4,21).

Když Hospodin vyvedl Izraele z egyptského otroctví a faraonovu armádu před zraky Izraele utopil v Rudém moři, stala se pro bývalé otroky dříve nepředstavitelná věc. Mojžíš na základě této zkušenosti spontánně složil Bohu oslavnou píseň a Miriam ji zhudebnila (Ex 15). Podobně byl zpěv přirozenou součástí života učedníků (Mt 26,30), vznikající církve (Ef 5,19) a je neodmyslitelnou součástí života věřícího i bohoslužby dodnes.

Chválou Bohu vyjadřujeme vděčnost za možnost vztahu s ním, a děkujeme za věci, které jsme od něj přijali.

Pane Bože, děkuji ti, že ti chválou můžeme vyjadřovat vděčnost. Dej prosím, aby se to stalo přirozenou součástí mého života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.