24Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.Jistota v kotrmelcích

Jak lze vysvětlit soužení?

Každá píseň je trochu jiná. Žalmy také. Některé jsou plné pokoje, jiné vyznání, další radostně oslavují Boha. Jiné jsou jako houpačka. V době, kdy skládal tuto píseň, byl David v tlaku. Valily se na něj pomluvy, připravovaly se plány na jeho odstranění.

Je snadné přestat věřit Kristu, když se nedaří. Když se vše hroutí, když jsme poníženi. Téměř se zdá, že na to máme právo. David ale doufá a ještě navzdory všemu vyzývá druhé: Milujte Hospodina… David měl Hospodina pokorně rád.

Miluji tě, Pane, vždycky. Když se daří i nedaří.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.