Místo pro Boha

Kde člověk najde zdroj života?

Tento žalm je poněkud hororový v tom, jak představuje kořeny zla a dobra. Dobré nejsou popisované způsoby ani konce těch, kdo je ovládají. Dobro však není připisováno ani lidem přímého srdce a těm, kdo znají Boha. Kořeny dobra sahají k Bohu a jsou spojeny s milosrdenstvím. A díky Božímu milosrdenství, věrnosti a spravedlnosti lze proniknout do tajemství a učinit objev pramene života. Udělej Bohu místo ve svém srdci a jako lidé chodí k pramenům řek, obrať se a pohybuj se krajinou svého dětství, mládí a dospělosti směrem k Bohu. V těchto krajinách může docházet ke klimatickým změnám a může je brázdit Boží soud, spravedlnost, věrnost a nad to nade vše milosrdenství.

Bože, toužím, abys byl součástí mého života; a i kdyby ve světě nebylo pro tebe místo, chci ti ho udělat ve svém srdci – ať se to děje – v Kristu, skrze Krista, ke Kristu a pro Krista.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.