10Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš. Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči:11zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší.Boží obecné dobro

Stačí ti poznat pouze projevy Božího obecného dobra?

Hospodin, Bůh stvořitel nebes a země dává ve své moci veškerému svému stvoření, a to bez rozdílu jak věřícím, tak i nevěřícím, poznat své obecné dobro. Podobnou věc čteme i v textu Nového Zákona v Matoušovi 5,45 … neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

A přesto všechno, i když i nevěřící lidé poznávají a mnohdy pociťují ten projev Božího obecného dobra, vůbec si neuvědomují tu Boží dobrotu. A místo toho, aby byli vděční, místo toho, aby hledali toho, kdo jim projevuje tuto dobrotu, více a více se spoléhají sami na sebe. Za vším člověk pak vidí pouze sám sebe, své schopnosti.

A žel je pak smutné, že i mezi křesťany se postupně vytrácí bázeň před Bohem. Mnohdy se stává, že i křesťan začne vše brát od Boha jako něco co si my lidé prostě zasloužíme, na co máme právo. A přitom sám Bůh nás vede hlouběji a ne pouze k tomu, abychom ho poznali pouze jako toho, kdo projevuje své obecné dobro. Vede nás skrze Boží slovo k osobnímu vztahu, abychom ho skrze Pána Ježíše poznali také jako Spasitele a Pána.

Pane, chci tě poznávat víc a víc i dnešní den.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.