O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně

Jak si vážíme Hospodinova díla?

Vnímáme, že vše kolem nás je dílem Božím? Nebereme svět a jeho poklady, krásu a bohatost přírody až příliš jako přirozenou samozřejmost? Boží dílo je pro vnímavého ještě stále předmětem údivu. Není to samozřejmost, danost ani nárok. To často zjišťujeme až ve chvíli, kdy se jistota bortí. Pak teprve poznáváme, že je vše Božím darem, zejména právě to nejvšednější, samozřejmé, na co jsme zvyklí.

Bože, chceme se učit chválit Tě a děkovat Ti za všechny maličkosti, kterými nás obklopuješ!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.