Řešení nečistoty i očištění od malomocenství

Co opravdu očišťuje, usmiřuje člověka?

V předešlých čteních jsme poznali, že nečistota způsobuje přerušení kon taktu a vztahu s Bohem. Můžeme vidět, jak Bůh svému lidu pomáhá vrátit se zpět do stavu svatosti, smíření se sebou skrze smírčí obřady. Bohu jde o to, aby jeho lid byl svatý, jako on je svatý, aby byl odrazem jeho charakteru, jeho svatosti.

Všimněme si, že za toto každé jednotlivé smíření člověka s Bohem musela téct krev obětovaných zvířat. Někdo musel tehdy za toto smíření zaplatit svým životem Židům 9.22.

Milý čtenáři, ty i já, pokud chceme být očištěni a usmířeni, pak potřebujeme přijít k Bohu s obětí, ne už zvířecí, ale přijetím beránka Božího Ježíše, teprve pak můžeme být smířeni s Bohem.

Otče nebeský, děkuji ti za Ježíše, kterého jsi poslal, aby se stal tou smírnou obětí mezi mnou a tebou, a tak mohu být s tebou usmířen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.