5Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.Spravedlnost utištěným

Kde vyhlížím zastání?

Moc bych si přála nápravu všech věcí. Nakonec snad i za tu cenu, že nebude po mém, že se mi některé změny nebudou hodit, dokonce i s tím, že budou odhaleny moje viny a přetvářky.

Také ale doufám, že doba Božího soudu přinese zastání. Tam, kde jsme se snažili a někdo to zadupal. Tam, kde jsme se ospravedlňovali a nikdo nám nevěřil. Tam, kde jsme marně čekali, věřili lhářům, báli se násilníků. Občas vládne představa, že Boží odpuštění vlastně ubližuje obětem. Na mnoha místech Bible ale zní, že všichni odíraní, využívaní, prodávaní, znásilňovaní a pohrdaní mají v Božím srdci zvláštní místo. Že se dočkají nejměkčího místa v jeho náruči, také jasného usvědčení agresorů a účinné léčby ran na duši i na těle.

Jestli jsme někde povoláni k tomu, abychom přijali sílu Božího Ducha, tak je to v pomoci nejchudším, zastání se ohrožených, povzbuzování okřikovaných, uschopňování slabých a v přinášení naděje těm, kdo by nejraději všechno skončili. Takhle se staví nový Jeruzalém.

Pane, prosím o tvého svatého Ducha – abych rozpoznala tvé soudy a dovedla je promítat do světa kolem sebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.