8Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje? Jak mám zaklínat, když Hospodin nezaklíná?Přes okraj prohlédnout ke středu

Kdy žehnat místo proklínání?

Bileám je poslán proklít Izrael. Vidí jen zadní voj lidu a na Boží pokyn mu místo proklínání žehná. Často si myslíme, že druhému rozumíme – a přitom z něj vidíme jen okraj, protože dále nedohlédneme. Snad to tak měli i Moábci. V Izraeli viděli jen početný lid, kterého se báli. Že mu Hospodin dá vedlejší zemi, to nedohlédali. Že jednou bude prababičkou nejslavnějšího izraelského krále Rút z Moábu, která se stane i pramatkou Ježíše Krista, to tehdy nenapadlo ani Izraelce.

V příběhu Bileáma vidím ale ještě jednu paralelu k našemu modernímu světu. Některé konzervativní církve zavrhují lidi odlišné sexuální orientace, i ty, kteří je odmítají odsoudit, aniž se s nimi důkladněji seznámí a hlouběji se zamyslí nad jejich názory. Argumentace, kterou používají, je často velmi předsudečná, přičemž Biblí mávají jako mečem, aniž nad ní více přemýšlejí. Myslím ale, že ani toto myšlení nemá u Boha budoucnost. „Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje?“

Prosíme, Pane, uč nás nezatracovat a prohlížet přes okraj až ke středu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.