Motivace zvěsti o Kristu

Nezapíráme-li Krista před lidmi, z jakých pohnutek jej zvěstujeme?

Apoštol Pavel vnímá své okovy jako dobrou a přesvědčivou příležitost k nesení zvěsti o Kristu vzkříšeném. Současně si je vědom, že mnozí nezvěstují Ježíše Nazaretského z hluboké osobní víry a přesvědčení, ale aby z toho měli prospěch, aby na sebe upozornili, protože být kristovcem v tehdejší době bylo "in", nebo "cool" (tj. senzační), a tak Krista hlásali i snobové, lidé povrchní a seběstřední.

Jak jsme my k sobě upřímní a tázající se sebe samých, abychom pravdivě rozpoznávali a pojmenovávali nejen vlastní motivace v případě svědectví o Kristu, ale pravdivě "ocejchovali" i ostatní pohnutky našeho jednání?

Synu Boží, stvoř nám, prosíme, ducha přímého a pevného, i srdce čistá (Ž51,12), pokorná a pokojná - bez postranních úmyslů o tobě svědčící.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.