4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!Obživil nás v Kristu

Jak velká je Boží láska?

Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Tato kapitola začíná tím, že také nás vzkřísil z mrtvých, když jsme ještě byli mrtví pro své provinění a pro své hříchy. V Bibli, v listu Římanům, je řečeno těm, kteří byli pokřtěni (ve víře), a byli tak Ježíši podobni ve smrti (neboť křtem vyznáváme, že náš starý člověk umírá), že mu budou podobni i ve zmrtvýchvstání. A 1.list Janův 3,14 říká, že jsme přešli ze smrti do života. I zde je připomínáno křesťanům, že nás Ježíš obživil. Proč je to nutné? Protože tělem jsme sice živí (když čteš tyto řádky tak jsi), ale duchovně bez Krista jsme mrtví a k věčné smrti kráčíme. Bible nám jasně říká, že člověk je duchovní bytost. A dobře víme, že i když má člověk vše potřebné k životu, ale „něco“ z něj odejde, je mrtvý.

Ale Boží láska je tak velká, že se Bůh rozhodl, aby každý, kdo věří v Jeho Syna Ježíše Krista, měl věčný život, nezahynul na věky. Naše tělo umře, ale kde budeš žít potom ty?! Už jsi také přijal to obživení v Kristu?

Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsme v Tobě byli obživení a daroval jsi nám nový život tady a věčný potom. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.