10Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.Jeho spása je blízko

Věříte tomu?

Když lidé přijali od Hospodina vysvobození, byly to mohutné a přesvědčivé události, které změnily směr dějin. Lidé si o nich po generace vyprávěli. Ale to bylo kdysi dávno. Před třiceti lety nastala v naší zemi zásadní změna. Lidé se probrali a s nadšením zkoušeli vykročit do svobody. O generaci později se zdá, že nevíme, jak ty tehdejší události ještě patří k našemu životu. Podobně to mohl vnímat žalmista. Kdysi byl Hospodin svému lidu blízko. Dnes už to tak není. Někomu to nevadí, Boha nepostrádá, vystačí si sám; a kdyby přece jen ne, nějakého boha si vymyslí, vždyť na světě je tolik všelijakých sil, kterým se dá otročit. Boží lid se s tím nespokojí. Už zažil, že milosrdný Hospodin zachraňuje. Stačí naslouchat Hospodinu a uvěřit, že jeho spása je blízko i nám. Hospodin vyhlašuje pokoj. Není pravda, že vždycky vyhraje bezohlednost. Není pravda, že každý je bližním jen sám sobě a jinak to na světě nejde. Jistě, nechybí příležitosti ke stěžování, hledání viníků a vymýšlení trestů. Ale Bůh nepřestal být vysvoboditelem a dárcem pokoje. Věříte tomu?

Věřím, Pane, pomoz mé nedověře.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.