7Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu?Církev před světským soudem

Jak moc si ceníte svého občanství v nebesích?

To by nebyl korintský sbor, aby nemusel Pavel řešit další pikantérii… Aby to nebylo špatně pochopeno - korintští měli mnoho Božích darů a požehnání. Ale zároveň sklouzávali ke zvláštním extrémům, asi jako se říká, že silné osobnosti mají také výrazné slabiny. Dva bratři ze sboru měli spor a hnali to až k soudu. Měli se potkat v soudní síni před pohanským soudcem. Apoštol je zděšen, protože jednou přece budeme soudit svět i anděly a teď taková hanba pro církev! Copak zapomněli na cestu, kterou jim ukázal Pán Ježíš? Na sebezapření, nesení svého kříže? Zapomněli, že je lepší předat své spory Pánu Bohu a nechat na něm, jak to vyhodnotí? Jestli nás třeba zahanbí pro naše dobro anebo připraví satisfakci? Lidé, kteří nesnesou pocit křivdy, často ukřivdí druhým. Ve jménu své spravedlnosti jsme schopni dopustit se lecjaké nepravosti a bezpráví.

Pane Ježíši, prosíme, nauč nás Tvoji modlitbu za odpuštění pro ty, kdo nevědí, co činí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.