Jaroslav Founě - úvahy 54 (21.5.-30.5.)

Kazatel Křesťanských sborů
Šumava - Vimperk
Narodil jsem se 17.1.1969 ve Vimperku na Šumavě. Mám dva sourozence, bratra a sestru. Pocházím z rodiny, která se o víru nezajímala, takže jsem vyrůstal ve zcela ateistickém prostředí. Vyučil jsem se v oboru kuchař–číšník a následně absolvoval vojenskou službu na letišti v Českých Budějovicích. Po skončení v roce 1990 jsem nastoupil jako šéfkuchař do hotelu Chata v Lenoře, kde jsem poznal svou manželku Moniku. To ona měla na mém rozhodnutí následovat Ježíše Krista ten největší vliv. Uvěřila jako první a já jsem ji za krátký čas ve víře následoval. V roce 1993 jsme byli s manželkou v Ostravě pokřtěni. Žijeme ve šťastném manželství od roku 1992 a ve společné domácnosti jsme vychovali pět dětí. Tři z nich jsou již dospělé a dvě již samostatné a také máme jedno vnouče. Naše děti jsou křesťané.
Rozhodnutí, jít do služby kazatele jsem přijal od Boha, toto povolání rezonovalo v mém srdci a následně bylo potvrzeno i mým duchovním učitelem ze společenství Křesťanského sboru v Opavě. Toto povolání jsem začal vykonávat v roce 2000, kdy jsme si s malou skupinkou věřících pronajali modlitebnu v Církvi bratrské v Husinci, kam jsme se toho roku s manželkou a dětmi přestěhovali. Po dvou letech, kdy do Husince začalo dojíždět stále více lidí z Volar a jeho okolí, jsme se nakonec po modlitbách a Božím ujištění rozhodli změnit působiště a pronajali jsme si klubovnu ve Volarech v budově Městského úřadu. Z tohoto místa jsme byli po čtyřech letech nuceni odejít a naše kroky vedl Bůh do Vimperka, kde působíme až do dnešních dní.
Jsem laický kazatel a při této duchovní práci vykonávám i své zaměstnání. Děkuji Bohu za to, že jsem se mohl zúčastnit kursu „EZDRÁŠ“ u Apoštolské církve a také semináře „Expanze Božího království“, kde jsem mohl poznávat jiné dimenze duchovního vyučování a vyrůst ve službě. Od roku 2011 se nacházíme v úřední budově Městského úřadu ve Vimperku. Ve Vimperku navštěvuji již sedmým rokem léčebnu pro dlouhodobě nemocné a o adventu rozdávám už pátým rokem polévku na vánočních trzích a je to pro mne veliká příležitost přinést evangelium mezi vimperské.
V této laické službě kazatele jsem již 18. rokem a přesto, že je to těžké skloubit duchovní práci a vykonávat své zaměstnání, nelituji dne, kdy jsem tak učinil. Jsem rád, že mohu lidem přinášet, co mi Bůh dává na srdce. Rád sloužím těm, kteří pomoc potřebují nejvíce, nemocným, osamoceným a těm, které se evangelium ještě nedotklo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.