Miloslav Fanta / úvahy 20-06 (20.2.-29.2)

Jednota bratrská

Pocházím z nevěřící rodiny. O Kristu jsem slyšel poprvé v 15 letech. Uvěřil jsem a setkal jsem se s ním v 17 díky vyprávění vrstevníků a manželského páru, který k sobě po revoluci 1989 zval lidi na návštěvu.
Po přijetí Krista jsem se stal členem Jednoty bratrské a jsem jím dodnes. Vystudoval jsem pedagogickou fakultu, ale nejdříve jsem dlouhou dobu přednášel na ZŠ a SŠ o partnerských vztazích, alkoholu a vztazích obecně. Nyní jsem učitelem na ZŠ.
Ve sboru jsem sloužil v kroužcích pro romské děti, později jsem vyučoval v nedělní škole. Dodnes vedu dětské letní tábory. Občas v neděli kážu a vedu schůzky sborového dorostu.
S manželkou máme tři děti, z toho dvě již plnoleté.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.