Otakar Novák /úvahy 20-27 (16.9.)

Apoštolská církev Lysá n.L.

Je mi 45 let. Mé hledání Boha začalo v mé katolicky zaměřené rodině a na střední keramické škole v Bechyni, kde nyní pracuji jako ředitel.
V 90 letech proběhlo mezi studenty probuzení. Zde jsem si připustil mnoho otázek, ale uvěřil jsem až po vysoké škole na základě četby Bible, svědectví mé současné manželky a setkání s rodinou Petra Kmeta. Ten mi ukázal Boha jako Boha smluv a já jsem díky tomu nalezl cestu jak přijmout Ježíše nejen emocionálně ale i rozumem.
V počátcích mé víry jsem měl možnost pět let růst v rodinném společenství se spisovateli manželi Dolejšími. Pavel Dolejší byl původně pastorem AC Čáslav. Následně jsme s mou  rodinou vstoupili do AC Lysá nad Labem, kde jsem časem přijal službu kázání slova a diakonii v Plané nad Lužnicí, kde máme domácí bohoslužby.
Více než 10 let dobrovolně pracuji se seniory v domově důchodců. Scházím se s nimi v dobrovolnické činnosti, která je nazvána Povídání o životě z křesťanského hlediska. Je to vzájemně velice obohacující. Jsem velice vděčný tomu, že hlavní povzbuzení směřuje od Boha vůči nám všem, kteří se povídání účastníme.
Ve škole jsem jako řadový učitel a metodik prevence přibližně v roce 2010 zavedl školní křesťanský klub Archa. Velice si vážím ochoty křesťanských lektorů, kteří dlouhodobě jezdí do školy na preventivní programy. Žáci na ně ve velké většině velice dobře reagují a i kolegové bývají silně osloveni.
Jsem ženatý a máme 3 děti. Nejstarší dceři je 18, synovi 15 a nejmladší dcerce je 5 let.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.