Petr Jelínek - úvahy 44 (20.2.-1.3.2019)

Nar. 1963
Církev bratrská

Je mi 55 let. Až do svých 27 jsem byl nevěřící a tak musím dohnat to, co jsem promarnil. Narodil jsem se v rodině, kde se o Bohu nemluvilo a tak jsem svůj materialismus považoval za normální. To, že je Bůh jsem začal zjišťovat až později, když jsem se věnoval okultismu. Nikomu tuto cestu nedoporučuji, byla to velká Boží milost, že mě vysvobodil a pozval k sobě. Krátce po uvěření jsem dostal od Boha zaslíbení, že budu Jeho slovo kázat. Čtyři roky poté se to stalo skutečností. Nastoupil jsem do služby kazatele, mé původně ekonomicky orientované vzdělání nabralo teologický směr, nicméně zůstal jsem tím, kdo věci horlivě studuje do hloubky a v souvislostech a nemá rád cizí výklady, dokud se nepřesvědčí.
Naše rodina poskytla domov sedmi dětem a spolu se sborovou rodinou to byla dobrá škola na mé samotářství.
Od roku 1995 jsem skoro 20 let působil na sboru CB v Chrudimi, kde jsem dále členem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.