Radislav Novotný - úvahy 71 (19.10.-28.10.)

r. 1976
Církev bratrská

Jsem 2. kazatelem Církve bratrské v Praze 1. I když mě rodiče po křesťansku nevychovávali, přesto díky mamince jsem se dostal jako dvanáctiletý kluk do církve. Po roce jsem se nechal pokřtít a rozhodl se jít v životě Božími cestami. Pořád jsem přesvědčený, že jsou pro mě ty nejlepší. Tak jsem se mohl šťastně oženit před 21 lety. Po studiích na EThF jsem opustil živnost a věnoval se sborům v Litoměřicích a na Praze 9 ještě v ECM. Nyní žijeme s pěti dětmi ve Staré Boleslavi, sloužíme v Kralupech, na Praze 1 a v místě bydliště. Jsem místním vedoucím oddílu skautu, rád sportuji a těším se ze života jak se svou rodinou, tak Církví Kristovou, kterou miluji.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.