Venuše Černá - úvahy 40 (11.1.-20.1.2019)

Nar. 1963
Evangelická církev metodistická

Narodila jsem se v roce 1963 v nevěřící rodině a o první zárodky víry jsem se jako dítě nechala snadno připravit slovy: „Kdyby byl Bůh, tak by nedopustil…“ Od té doby jsem si na Boha vždy vzpomněla, jen když mi teklo do bot, ale za vyslyšené modlitby jsem vlastně nikdy nebyla vděčná – vždyť to mohla být také jen náhoda… Když mi o Bohu chtěl někdo svědčit, nechtěla jsem to slyšet, zvlášť o tom, že Ježíš zemřel za moje hříchy. Chtěla jsem si „sníst, co si navařím“ – vždyť se přece snažím „navařit si dobře“. Potřebovala jsem se dostat až na dno, abych za podanou dlaň byla vděčná – a dnes jsem skutečně vděčná, že k tomu došlo.
Svůj život jsem Pánu vydala 22. 10. 1989. První krůčky ve víře jsem prožívala tehdy ještě v ČCE Na Maninách (dnešní Křesťanské společenství Praha), ale již téměř 20 let jsem členem ECM v Praze – Horních Počernicích. Vystudovala jsem češtinu, psychologii a teologii, pracuji jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně a v církvi sloužím jako laická kazatelka a členka staršovstva.Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.