19Už dávno si možná myslíte, že se chceme před vámi hájit. Nikoli, mluvíme v Kristu před tváří Boží, a to všecko, milí bratří, k vašemu růstu.První místo

O koho jde ve Tvém životě?

Pravděpodobně jsme někdy ve svém životě zažili, že nás někdo křivě nebo neoprávněně obvinil z nějakého jednání, aniž to byla pravda. Vždy je to pro nás nepříjemné, zvláště, když naše vnitřní pohnutky byly opravdu čisté.

Pavel se v těchto verších dostává do podobné situace. Je nařčen, že finančně využívá korintský sbor. Je obviňován, že myslí na sebe a na svoje blaho.

Jak reaguje Pavel? Záleží mu na korintských jako otci na dětech. Děti také mnohdy obviňují rodiče z postranních úmyslů, ale později vidí, pokud je to zdravá rodina, že to mysleli s námi dobře.

Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás (14). Už dávno si možná myslíte, že se chceme před vámi hájit. Nikoli, mluvíme v Kristu před tváří Boží, a to všecko, milí bratři, k vašemu růstu (19). Pavlovi nejde tak o očištění jeho jména, ale hlavně o korintské křesťany a o budování církve. Projevil zde velkou dávku pokory, kterou měl díky Boží milosti. Touží po tom, aby rostli v poznání Krista a v pokání se odvrátili od své nečistoty, necudnosti a bezuzdnosti (21).

Jak já reaguji na křivé obvinění? O koho jde v mém životě?

Pane, nauč mne té pravé pokoře, kdy Ty jsi na prvním místě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.