Daná milost církvi

Co můžeme dát my?

Apoštol Pavel psal do Korintu zprávu o sbírkách ve Filipech a Soluni určitě ne jen tak „náhodou“. Chce, aby na pozadí dobré zprávy vyvstala u adresátů otázka, zda se i jim daří být štědří, podobně jako byla církev v Makedonii. Uběhlo téměř dva tisíce let a svět se změnil. Nikdo sice po nás sbírku pro jeruzalémské křesťany už nevyžaduje, ale když čteme list Korintským, cítíme, že i my jsme těmi, komu je určen tento list a otázka, co vše můžeme dělat my? Čím můžeme v dobrém přispět církvi, společnosti, světu? Je tolik otevřených dlaní a tolik potřeb kolem nás, až nám někdy jde z toho nutně hlava kolem. Jsme povoláni k tomu, abychom měli otevřené srdce a prosili o milost. Nejsme spasiteli, všem pomoci neumíme. Díky Boží milosti rozpoznáváme, kam napřímit svou pozornost a jak v Kristu překonávat soužení.

Pane, prosíme, veď nás v síle svého Ducha, ať umíme rozlišit a pomáhat, tam kde je třeba.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.