Modlitba a moudrý skutek

Na čí rady dám?

David je v nezáviděníhodné situaci, ale nepropadá panice. Modlí se a jedná. My se někdy modlíme a nevíme co dělat. Jindy horečně jednáme a na modlitbu zapomínáme. David je nám příkladem jak obojí spojit. Zná moudrost zrádce Achítofela. Ví, že je nyní pro něj nebezpečný, protože ho dobře zná a umí odhadnout, co král udělá. Proto pošle svého věrného rádce Chušaje na nebezpečnou misi přímo do centra nepřátelského tábora. K samotnému Abšalómovi. Zde začíná špionážní drama. Jak zhatit plán nepřítele a jak informovat Davida. Snoubí se zde věrnost a zrada. Kdo s koho? Nejde jen o Davida a Abšalóma. Jak už to tak bývá, kd se dva perou, třetí se někdy směje. Tentokrát to ale ani Síbovi, ani Mefibóšetovi nevyšlo. Mnozí by rádi panovali, ale Davida vyvolil Hospodin. On je vždy se svými lidmi.

Pane, děkuji Ti za všechny dobré rádce. Kéž se ale umím rozhodovat podle tvé vůle.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.