Zranitelnost lásky

Co znamená odpustit sedmdesát krát sedmkrát?

Znáte filmy, v nichž charakterní a spravedlivý hrdina nechá žít padoucha, kterého by mohl zabít? Je soucitný, nechce prolít krev a tak mu daruje život a novou šanci. K proměně k lepšímu, či k pokračování jeho lumpáren a podlostí. Často se omilostněný zloduch pokusí potom toho hodného znovu zabít a někdy se mu to i povede. Myslím, že tak by to bylo i s Abšalómem. Už dostal dříve od svého otce milost a využil ji k dalším intrikám. Je připraven dokonce otce bez milosti zabít. A co otec? „Jednejte s mým synem šetrně.“ To bylo jeho přání i příkaz. Nějaký muž ho poslechl a nechal Abšalóma, visícího na stromě, žít. Zkušený velitel však Abšalóma bez milosti usmrtí, protože ví, že by v zemi nenastal klid, pokud by Abšalóm žil. Závěrečný úsudek nechám na vás. Kdo jednal správně? David se svým otcovským srdcem, nebo Joáb s odpovědností generála za vítězství, byť neuposlechl strategicky špatný příkaz krále?

Pane, veď mě svým Duchem, abych vždy rozpoznal, jak se rozhodovat v neřešitelných situacích podle tvé vůle.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.