Kam vítr, tam plášť

Kdy je pokání upřímné a vede k odpuštění a smíření?

Asi si také lámete hlavu nad přečteným textem. Velitel Joáb vybojoval Davidovi vítězství a za „odměnu“ je sesazen a vystřídán velitelem Amasou, který bojoval na straně Abšalóma proti Davidovi. Skoro jako v padesátých letech u nás, kdy věrní komunisté byli sesazování ze svých funkcí, či dokonce popravováni pod nejrůznějšími záminkami. Proto se nedivím, že to nesl Joab těžko. Ale neuposlechl krále a zabil jeho syna. Kdo by se v takovém případě nechtěl pomstít? Joab se ani neomluvil, nevyslovil lítost nad smrtí Abšalóma a ještě kritizuje krále, který nejedná jako vítěz a jeho vojáci neví, na čem jsou. Zato Šimei, který králi na útěku zlořečil, se při jeho návratu horlivě omlouvá. Proč až nyní, když mu hrozí trest? Proč to neudělal dřív? Šimei reprezentuje lidi, kteří se přizpůsobí každému režimu, pokud z toho něco mají. Ničeho skutečně nelitují a zastávají názor, že účel světí prostředky. Kéž je nám toto smýšlení cizí. Kéž se naši přátelé mohou na nás vždy spolehnout.

Pane Ježíši. Pomáhej mi, aby mé slovo bylo vždy ano, ano a ne, ne.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.