35Barzilaj však králi odpověděl: "Kolik let života mi zbývá, že bych měl s králem vystoupit do Jeruzaléma?Nezištná pomoc

Jsi spokojený?

Barzilaj Gileádský pomáhal králi. Ať už byl ve funkci, nebo ve vyhnanství. Prostě měl Davida rád a stál na jeho straně, i když to bylo pro něj nebezpečné. Nyní vítá vracejícího se krále. Ten mu za odměnu nabízí doživotní rentu na královském dvoře. Skvostný důchod. Osmdesátiletý, zámožný Barzilaj to ale odmítá s tím, že už by si to stejně pro svůj věk neužil. Ani dobroty k jídlu, ani všechnu tu kulturní nabídku. Nechce být (podobně jako mnozí senioři) na obtíž. Chce umřít doma. Splnil svůj úkol. A tak dostává královské políbení s požehnáním a odchází domů. Na tomto muži je vidět pravdivost slov z 1.Tim6,6: Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Barzilaj byl už tak bohatý. Kdo z bohatých by ale nechtěl ještě více? V tom jsme jako lidé stejní. Ať toho máme hodně nebo málo. Buďme spokojení s tím, co máme. Konec konců jde přece o to, abychom jednou slyšeli Pánovo: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého Pána.“ To je naše největší odměna.

Hospodine, ukazuj mi, co je dnes pro mě nejdůležitější.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.