10toho, který mi oznámil: "Hle, Saul je mrtev", a pokládal se za zvěstovatele radosti, toho jsem v Siklagu jal a popravil. To jsem mu dal za tu zvěst.Prospěcháři

Proč zvrácení lidé nevidí svůj konec?

Žijeme v době, kdy na sebe mnozí chtějí upozornit. „To mám, jsem hezká, jsem drsný, tady jsem byl, tohle znám!“ Dělají to ve škole, v práci, na sociálních sítích, při poradách. Mnozí to dělají z nouze, mnozí z prospěchu – chtějí na tom vydělat. Takoví byli i jednodenní hrdinové Baana a Rekab. Chtěli vraždou udělat dojem na Davida a možná i získat tučnou odměnu. Krutě se přepočítali, protože neznali, co je v Božím srdci a co bylo i v srdci Davida. Tak je tomu i dnes. Také moderní svévolníci a prospěcháři budou nemile překvapeni.

Ježíši, nechceme dělat dojem na lidi. Chceme tě poslouchat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.