Zdravá církev není samozřejmost

Jak reaguji na ty, kteří podle evangelia nežijí?

Evangelium je určeno všem lidem bez rozdílu. Bůh si přeje, aby byli všichni lidé zachráněni. (1Tm 2,4). Pánova Církev má být proto otevřená všem příchozím. Můžeme přijít, ať jsme na tom jakkoliv, to ale neznamená, že takoví máme zůstat. Boží milost vede člověka k pokání, a ovocem pokání je proměněný život. Skutečné setkání se Svatým vede k osobnímu posvěcení. Naneštěstí, v praxi bývá cesta k osobnímu posvěcení a proměně komplikovanější, než bychom si přáli.

Ježíš sám sebe v podobenství o dobrém pastýři (Jan 10) přirovnává ke dveřím ovčince. Připouští možnost, že do ovčince lze vlézt i jinudy. To je však nelegitimní cesta, kterou jdou jen zloději a lupiči. Lidem, kteří slyšeli evangelium, ale svým životem jej popírají, je třeba se postavit. Máme brát vážně, že na evangelium nějak reagovali, proto s nimi máme jednat jako s bratry a ne jako s nepřáteli. Mají ale vědět, že jejich způsoby evangeliu odporují.

Pane Bože, děkuji, že mohu žít podle evangelia. Dej mi prosím moudrost a milost pro ty, kteří evangeliu vzdorují, abych se jim mohl stát pomocí k nápravě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.