Spatření Hospodinovy slávy

Jak si ji představujeme / Může vůbec Hospodinova sláva nějak vypadat?

Prorok spatřil Hospodinovu slávu. Doslova píše, že to byl vzhled a podoba. Je ale vůbec možné, aby lidské smysly spatřily nebo jakkoliv vnímaly Hospodinovu slávu v jejím celku, v její pravé podstatě? Můžeme si logicky říci, že ne, protože Bůh je nepostihnutelný smysly. Můžeme si logicky říci, že ano, pokud se Bohu bude chtít, abychom ji spatřili. Prorokovi se vyjevila kolosálně, obrovsky a trochu děsivě. My, co nejsme proroky v tomto smyslu, ji můžeme spatřit v zázracích každého dne. A že ji nespatříme jako celek od začátku až do konce? To přece nevadí. Je to jako, když vidíme krásnou řeku – je krásná a pranic nás netrápí, že nevidíme všechny její vody od pramene k ústí za všechny věky jejího toku.

Chválíme Tě a děkujeme Ti, Bože náš, za odlesky Tvé slávy, které smíme spatřovat. Poznáváme v nich, že náš úkol zde na zemi má smysl a že naše naděje ve Tvé království je oprávněná.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.