10Dále mi řekl: "Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím.Nesplnitelný úkol

Proč sami stanovujeme kritéria poslání, které máme od Boha?

Prorok je poslán k lidu Izraele. Několikrát je opakováno, že je to dům vzpurný, a že život mezi nimi bude nesnadný.  Prorok se dozvídá, že k tomu všemu navíc ho ti lidé nebudou chtít poslouchat, natož poslechnout. Přesto jde a vodítkem mu je to, že srdcem přijal všechna Hospodinova slova. Neřešil, jaký bude výsledek, protože věděl, že koná dobré dílo. My se dnes často považujeme za neúspěšné nebo za nekompetentní, když se nám nepodaří naplnit kostely, když naše misie není úspěšná, když nás lidé neposlouchají. My ale nemáme lidskými měřítky vyhodnocovat poslání, které máme od Hospodina, my se svému poslání máme pouze plně oddat. Malomyslnost není na místě. Tedy alespoň naše malomyslnost ne...

Bože, prosíme, ať jsme hotovi jít, kam nás posíláš. Ať v nás nevítězí naše obavy a strachy, protože věříme a vyznáváme, že s námi jsi Ty. A my víme, že „Kdo proti nám, když Bůh s námi“!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.