Nestarej se!

Jaká bude moje sklizeň?

„Kdo příliš dá na vítr, nezaseje…“ Dát na někoho značí spolehnout se víc na cizí úsudek než na svůj vlastní. Co nám poradí vítr? Chvíli je tady, chvíli tam, jednou vane mírně, jindy přinese bouři. Jistě, člověk má hledět na počasí a být v souladu s přírodními cykly. Ale verš dále říká: „a kdo se ohlíží po mracích, nedočká se sklizně.“ Mraky, to je i nebe před deštěm – tedy mysl obtížená starostmi. Ježíš nás nabádá: „Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.“ „Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?“ (Mt 6,25.27) Vzorem jsou nám ptáci a polní lilie; v rámci Stvoření je o ně postaráno. I my jsme Bohem zabezpečeni, a přece si kazíme život zbytečným staráním se. Pán nás ale nenabádá k nicnedělání, nýbrž ke spolehnutí se na něj. Bez Božího požehnání marné každé namáhání a staráním se to nezmění.

Pane, prosím odejmi moje starosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.