1Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení"; 2než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy, a vrátí se po dešti mraky.Raduj se a pamatuj

Na čem stavět životní plány?

Starý Kazatel (nebo snad Kazatelka) předává mladým svou životní moudrost. Mládí často stáří nevěří, nevěří, že se to týká také jeho. Kazatel to vše popisuje poeticky, ale velmi realisticky: ubývání sluchu a zraku, a taky spánku, koordinace, pohybu. Léta, kdy si člověk řekne: Nemám v nich zalíbení. A pak přetržení života, konec, země. Starý Kazatel nechce mládí spoutat, vzít mu chuť do života, vzít mu plány a těšení a potěšení. Nezávidí mládí jeho energii a nechce je otrávit. Vyzývá k radosti a užívání života a jeho možností. Jen upozorňuje, že to není něco, na čem by se dalo stavět z celé životní perspektivy. Že to dobré a krásné, že to mladé a radostné pomíjí a odchází, a že život vezdejší není trvalý a spolehlivý, že životní perspektiva se nedá postavit na životě. Stavět doporučuje Kazatel na vztahu k Bohu, protože (jak říká) na tom všechno závisí. A doporučuje na to jít hned. Nečekat se vztahem k Bohu na to až se setmí, chtít si naordinovat Pána Boha až na životní hořkost. Taková transplantace se na okoralém srdci už navíc ani nemusí podařit. Tak pamatujme na Pána Boha už my mladí, každého věku.

Pane, dej, ať se radujeme z tebe a s tebou, ať je nám pět nebo stopět. O sto šest!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.