11On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.Touha po věčnosti

Může člověk postihnout Boží dílo?

3. kapitola knihy Kazatel začíná slovy: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.“ Život je pomíjivý, ale nikoliv marný. Vše je součástí Božího řádu, vše má svůj čas i místo. Bůh učinil vše správně a dobře, a člověka dokonce jako svůj obraz. Vložil mu přitom do srdce i touhu po věčnosti. Ten čas, který žijeme zde na zemi, je jen malým střípkem věčného bytí. Říká se, že člověk je korunou Božího stvoření, ale protože nevystihne jeho začátek ani konec, nechápe správně ani své postavení ve světě. Považuje se za pána tvorstva, aniž by uznával skutečného Pána. To pak vede ke zpupnosti namísto pokory. A přitom právě pokora je branou k poznání, že všechno, co činí Bůh, zůstává navěky, a nic z toho nelze přidat ani ubrat.

Bože, dej nám prosím poznat, že Tvé dílo je dobré a my jsme jeho pevnou součástí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.