16neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.Jedinečné svědectví o jedinečném Kristu

Co pro tebe znamená, že Kristova smrt umožnila všem lidem přístup k Bohu a tedy nepotřebuješ lidské prostředníky?

Sportovní tým bez trenéra uvázne na mrtvém bodě; elektrické zařízení bez zapojení do sítě nemůže fungovat a tělo bez hlavy zemře. Spojení je důležité jak pro vedení, tak pro přenos síly či energie. Spojení je nezbytné i pro život. List do Kolos je knihou o spojení. Pouze ve spojení s Kristem a cestou víry můžeme získat věčný život a pouze v neustálém spojení s Ním můžeme mít moc k životu. Kristus je vtělený Bůh a je jedinou cestou k dosažení pokoje s Bohem Otcem.

Jako křesťané v Kolosech musíme i my věřit, že Ježíš Kristus je Bůh, jinak bude naše křesťanská víra prázdná. Bude mít chybný směr a bude postrádat význam. Kristovo božství je ústřední pravdou křesťanství.

Pane Bože, děkuji za vše, co jsi pro mě v životě i smrti Ježíše Krista udělal!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.