Křesťané mají od Krista víc, než pouhé jméno

Jak lze mít „zapuštěny kořeny víry“ v Kristu?

Křesťanství bylo již od raných počátků po svém vzniku vystaveno mnoha různým myšlenkovým a filozofickým směrům. Hereze (učení, které je v rozporu s Biblí), ovlivňující mladé křesťany v Kolosách, se jmenovala gnose. Ohrožovala křesťanství několika základními naukami: 1. Většině věřících je skryto důležité poznání. Pavel však napsal, že v Kristu nám Bůh zjevil vše, co vědět potřebujeme. 2. Podle této nauky je tělo zlé. Pavel zdůraznil, že Bůh sám přebýval v lidském těle, tedy že On sám byl vtělen v Ježíši Kristu. 3. Kristus prý vypadal jako člověk, ale ve skutečnosti jím však nebyl. Pavel naopak tvrdil, že Ježíš byl cele Bůh i cele člověk.

Stejně jako v prvním století i dnes přichází různí samozvaní kazatelé se „staronovými“ objevy, aby přesvědčovali posluchače o pomýlených naukách, kterým věří od svých duchovních vůdců. Internet, sociální sítě a různé komunikační kanály jsou jich plné. Nezbývá, než s pomocí Ducha svatého a s opravdovostí studovat Boží slovo a hledat v něm Pravdu. Tu ztělesněnou v Ježíši Kristu.

Pane, uč mě držet se pevně tvého Slova, abych z něj čerpal sílu pro můj duchovní růst!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.