2V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. 3Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení,Správný cíl modlitby

Za co se modlím?

Jsme schopni, když se modlíme, ať už ve sboru, nebo v rodině, nebo osobně doma za zavřeními dveřmi, sami sebe poslouchat, sami vnímat to, za co konkrétně se modlíme? Je jasné, že v rozhovoru s Bohem Otcem - což je modlitba - máme být vytrvalí, bdělí a máme být vděční (4,2). Ale zkoumáme, za co konkrétně se modlíme?

Kladli jsme si někdy otázku, kolik z našich modliteb je soustředěno pouze na nás, na naše potřeby a věci, okolnosti, které se týkají pouze nás? A kolik je zaměřeno na bližní, bratry a sestry a na jejich potřeby? Modlíme se s vytrvalostí a vděčností za svého kazatele, za misionáře, Boží služebníky, kteří po celém světě kážou Boží Slovo, pravdu evangelia? Apoštol Pavel, a to byl příklad dobrého služebníka, bratry a sestry v Kolosách k tomu volal, aby se i za něj a ostatní bratry modlili, protože je to Bůh, kdo může, a otevírá dveře slova všude tam, kde jsou doposud dveře zavřené. I my jsme dnes takto skrze Boží slovo Bohem samotným cíleně volání se modlit za Boží služebníky, aby jim otevřel dveře slova.

Pane, nauč mě modlit se v souladu s tvojí vůlí. Otevírej dveře slova všem tvým věrným, vytrvalým služebníkům, kteří v pravdě zvěstují tvé slovo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.