Jsme potomci svých „prarodičů“

Kde je příčina?

Kap. 11-15 se zabývá ceremoniální čistotou a nečistotou. Nečistota bránila účastnit se obřadů. Svatý lid musí být svatý ve všech.

Narození dítěte: jaká radostná událost. Proč matce, která porodila lidskou bytost, která je k zulíbání, připomínat, že její bolestivý porod z ní učinil nečistou? Proč je pro Boha nepřijatelná?…nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně…verš 4.

Co je pravou příčinou tohoto stavu?

Na co nám tento zázrak narození nového života ukazuje. Na něco, co se kdysi dávno na počátku pokazilo. Na důsledek jedné, životní volby, na prvotní hřích.

Narodili jsme se v hříchu (potřebujeme spasení). Ž 51,7

Všechna ta nečistota a krvácení je důsledek hříchu, pádu člověka: Genesis 3.16-17. Celá lidská společnost je porušená. Ale Bůh má očistný nástroj: krev oběti, verš 8.

Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi přišel vyřešit prvotní hřích lidské společnosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.