Stanovení diagnózy

Kdo je ten, kdo stanoví diagnózu: nic to není anebo je to zhoubné?

Obyčejná vyrážka anebo skutečně zhoubná a nakažlivá nemoc, která mě vydělí od společnosti?

Kdo to určuje? Samozřejmě měl by to být odborník, ne šarlatán.

Při putování Izraele takovými odborníky byli kněží (lékaři, soudci a duchovní v jednom), kteří k tomu měli pověření od Boha.

Kdo určuje v našich životech, zda to či ono jednání, myšlení je správné nebo nesprávné, zda se z toho po čase nevyklube něco, co mě naprosto oddělí od druhých, blízkých? Je to Boží rada, jeho slovo, které On k tomu v dnešní době určil, anebo rada tohoto světa? Apoštol Pavel říká v Efezským 5.11-13…když se však ty věci správně pojmenují, je jasné oč jde.

Otče nebeský, děkuji ti za tvé slovo, které zjevuje pravdu o mém jednání. Pomoz mi, aby ono určovalo mé myšlení a mé jednání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.