55...Jestliže se postižené místo nezměnilo, i když se nerozšířilo, je to nečisté. Spálíš to ohněm, ať je ta věc zasažena na líci nebo na rubu.Nečistý oděv se vypere anebo spálí.

Co udělám s nečistou věcí?

Verš 45-46 Izolace je lékařský prostředek, který brání šíření infekce. Plíseň jsou houbovité výrůstky na mrtvých a rozkládajících se zvířatech a rostlinách. Duchovní aplikace: Houba svou přítomností ovlivňuje celý kus oblečení, stejně jako prvotní hřích zasahuje všecky oblasti lidské osobnosti. Hospodinův lid musí být čistý zvenčí i zevnitř. Existuje i duchovní infekce v 1Kor. 5.6-8 se mluví o „starém kvasu“, to je staré - bezbožné jednání, které je potřeba odstranit.

Izrael se nacházel v poušti, a bylo důležité dodržovat hygienické zásady, aby nevypukla epidemie, tělesného charakteru. Proto Bůh přikázal, napadenou věc, oděv a předmět nechat spálit. Verš 55 ….Spálíš to ohněm.

Ježíši, pomoz mi rozeznávat špatné postoje, které přináší do mého života duchovní nečistotu a zbavit se jich..

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.