31Tak budete zdržovat Izraelce, aby se neznečistili a pro své znečištění nezemřeli, kdyby znečistili můj příbytek, který je uprostřed nich.Boží zájem o tělesnou, duševní a duchovní hygienu

Proč se Bůh chce starat a pečovat o všechny oblasti našeho života?

Všimněme si, jak Bohu záleželo na čistotě těla, duše a ducha. V této části Písma svému lidu zdůrazňuje zvláště tělesnou čistotu u intimních částí těla a zdůrazňuje hygienu, dokonce v těch náročných podmínkách, v kterých se Izrael po dobu putování nacházel, aby zabránil infekcím a epidemiím.

Bez tělesné, duševní a duchovní hygieny jako Boží děti těžko budeme v životě prospívat a naplňovat Boží záměry. Tehdy, ale i dnes, je oddělený život pro Boha posvěcený život. Apoštol Petr povzbuzoval Boží lid k stejnému cíli, k posvěcení, k životu založeném na Božích hodnotách a osobní důvěře a poslušnosti k Bohu 1Pt 1.15.

Otče nebeský, děkuji ti, že máš na zřeteli všechny oblasti mého života a že o každou z nich pečuješ.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.