Muž a žena v manželství

Jak mnoho náš pohled na manželství ovlivňuje soudobá společnost s množstvím rozvodů a mimomanželského soužití?

Farizeové přicházejí za Ježíšem s těžkou a aktuální otázkou. Je dovoleno muži propustit manželku? V této chvíli Ježíš vede k respektování Starého zákona. Pro životní krize je zde rozlukový lístek, daný skrze Mojžíše. Rozvod nebyl a není Boží vůlí. Pokud k němu pro tvrdost srdce lidským selháním došlo, bylo zde ochranné řešení pro ženu, která dostala rozlukový lístek a bývalý manžel si na ni již nemohl činit žádný nárok. Ježíš přišel ukázat cestu a svůj pohled na manželství opírá o stvoření muže a ženy. Oba dohromady jsou člověkem, který nese Boží obraz.

Ježíš manželství vysoce cení. Bůh spojil už v ráji muže a ženu a činí to i dnes. Jeho vůlí není rozvod, ale rozvíjení vztahu, který zrcadlí Boží obraz. Bůh dává příležitost žít život v nejužším lidském společenství a být si vzájemnou pomocí. Rozvod je násilné roztržení toho, co Bůh spojil. Rozvod je lidské ztroskotání, které vážně narušuje to, co bylo spojeno, stalo se jedním tělem a co má často viditelnou spojnici v dětech. Proto stojí za to, aby člověk zápasil za obnovu manželství, které se ocitá v problémech. Pokud je důvodem krize mimomanželský vztah, pak se rozvod stává potvrzováním nevěry, a tedy hříchem cizoložství.

Podle Božího slova prosím: „Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.“ (Židům 13,4)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.