"Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?" Ale oni mlčeli.Tvrdá srdce

V jakém stavu jsou naše srdce?

Zášť vůči Ježíšovi vedla některé lidi tak daleko, že neváhali zneužít postižení jiného člověka, jen aby mohli Ježíše obžalovat. Pokusili se proti Němu použít nejtvrdší výklad svých pravidel o životě. Ježíš je však umlčel jedinou celkem krátkou otázkou, na kterou oni neodpověděli, aby se sami neusvědčili. Ježíš na ně pohlédl s hněvem a zarmoucením. Neprožíváme někdy podobné příběhy? Nejsme také někdy těmi, na které se Ježíš takto dívá? Jako lidé k tomu máme sklony, proto je potřeba dávat si pozor.

Bože, jak rádi bychom měli otevřená srdce a neutápěli se v pokrytectví. Prosíme o Tvou pomoc tam, kde my selháváme. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.