2Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: "Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!Moudrost Božího Syna

Odkud pochází skutečná moudrost, kde ji čerpáme my?

Všichni máme rádi svůj domov, svou rodinu, místo se kterým jsme obrazně řečeno spojeni pupeční šňůrou. Cítíme se v něm dobře, dobře to v něm známe. Jenže na druhé straně jsme i my známi všem kolem nás. A to nemusí být pro náš další život, stejně jako pro působení Božího Syna, dobré. Však ho znají od jeho nejmenších kroků, mají ho tak dobře zmapovaného, co by jim mohl ještě říci více, než oni vědí?      

Slyšíme o údivu nad jeho moudrostí, odkud jenom je, vždyť dotyční posluchači vědí o tom, kdo ta moudrá slova pronáší, téměř vše, co mohou lidé znát. Když je to tesař, tak se má držet svého působení, svého zaměstnání a nepůsobit v oblasti, která mu nenáleží. Údiv je jedna strana mince, vždy je potřeba si však doříci, co z něj vyrůstá, čeho je původcem. Buď je zdrojem posily a povzbuzení, či pravého opaku. A k tomu dochází i v tomto našem případě, kdy Ježíš nemohl ve svém domově učinit žádný ze svých zázraků.

Kéž, Bože, nestavíme před tvé působení žádné překážky, aby mohla tvá láska a odpuštění vyrůst ve své plné síle a moci, aby se mohly uzdravit mnohé lidské životy. Ať i my smíme být prostředníky tohoto uzdravení .…

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.