Víra v praxi

Projevuje se moje víra slovy anebo jednáním?

V ekumenickém překladu je tento oddíl nadepsán jako víra syrofenické ženy. O víře se tu však vlastně vůbec nehovoří, slovo víra v tomto oddílu nezazní. A přece se ekumenický překlad nemýlí – o víru tu jde. Ta žena ji prokazuje tím, že jde k Ježíši, k tomu, kdo patří národu, který se odmítal stýkat s pohany (např. Sk 11,3). Prokazuje ji tím, že i když slyší pro ni ne příjemná slova, tak hned  neodchází, ale ve víře v Ježíšovo milosrdenství bojuje o svou věc. V pokoře přijímá Ježíšova slova, ale zároveň věří, že i ona může mít podíl na tom, co přináší. A prokazuje ji tím, že od Ježíše odchází. Důvěřuje jeho slovu. A Bůh se k této víře přiznal. O víře nemáme jen hovořit, ale ve víře jednat. K takové víře se Bůh přiznává.

Pane, dej, ať moje víra nespočívá pouze ve vyznání slov, ale v životní praxi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.