Effatha – otevři se

Mohou ode mne druzí slyšet o Bohu?

Nedoslýchavý člověk často nejen špatně slyší, ale může i špatně mluvit. Taková byla situace u člověka z našeho příběhu. Vyjádřit se bez toho, že bych slyšel, je velmi těžké. Je těžké. Ježíš situaci hluchoněmého muže mění. Zaznívá: „Effatha“ – otevři se. Otevírají se nejen uši, ale i ústa. Jak moc bychom toto potřebovali i my dnes. Nepotřebujeme jen slyšet zvuky okolo nás, ale i dobře slyšet Boží hlas a pak na něj dobře reagovat – jednáním i zřetelnými slovy. Někdy naše mluvení o Bohu je jen jakýmsi koktáním, složitým vyjadřováním věcí, kterým jsme špatně rozuměli – které jsme nedoslyšeli. A i chvála, která má tryskat z našich úst, je chabá.

Pane, otevři mé uši, abych mohl plněji ústy vyjádřit chválu tvému jménu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.