7Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte."Vyznání Boží lásky svému jedinému Synu

Milujeme i my Pána Ježíše Krista?

Tři učedníci Pána Ježíše Krista zažili něco úžasného. Kristus se jim dal poznat před jejich zraky jako ten, který byl, je a bude, jako Bůh v lidském těle. A přesto, že byl Petr vyděšen, řekl, že by tam na té hoře rád zůstal a postavil tři stany pro ony dva Boží svědky a Ježíše.

Právě v této úžasné chvíli Bůh promluvil svým hlasem, a to z oblaku: „Toto je můj Syn, ten Milovaný, poslouchejte ho.“ (7) Bylo to jedinečné vyznání lásky Boha Otce. A učedníci to Boží slovo jasně slyšeli. Bůh vyznal svou lásku ke svému Synu před učedníky Pána Ježíše. Učedníci to určitě více chápali, když pak milující Bůh Otec svého jediného Syna dal. Jak velká to byla oběť? A Bůh Otec zároveň učedníky poučil, aby Pána Ježíše poslouchali.

I my dnes máme vyznávat svou lásku vůči Pánu Ježíši Kristu. A jak to činíme? Je to pouze ústně? Mnozí křesťané žel zůstávají pouze u slovního vyjádření své lásky vůči Bohu a Pánu Ježíši Kristu. Ale to není vše. My máme zachovávat jeho přikázání. Tak to čteme v evangeliu Jana 14,15: "Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání." Jan 14,21: "Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje." Obrátíme-li to, kdo nezachovává Jeho přikázání, ten Pána Ježíše jednoduše nemiluje, i kdyby to říkal slovem.

Na základě lásky vůči Tobě Pane Ježíši Kriste, chci dnes v poslušnosti zachovávat tvá přikázání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.