Víra a modlitba

Co mi pomáhá růst ve víře?

Lidé se často divili tomu, co Ježíš říkal a dělal. On se divil nad jedinou skutečností – vírou či nevěrou.
O setníkovi řekl s údivem: „Takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho!“ Setník přenesl svoji vojenskou zkušenost s autoritou a podřízeností do duchovní oblasti. Jindy Syrofeničanka a žena s krvotokem ve své nouzi s odvahou a pokorou vsadili všechno na Ježíše. A on je v úžasu nad jejich vírou vyslyšel. Naopak se Ježíš podivil nad nevěrou občanů města Nazaretu, kde vyrůstal.
Nad Ježíšovým jednáním s fíkovníkem žasli učedníci. On jim odpovídá jednoduše: Nepochybujte a věřte. Žádejte a dostanete.
Myslím si, že nebudeme potřebovat přenášet fyzické hory. Ale každý má v životě spoustu hor, překážek, které může zdolávat ve víře s modlitbou. Dnes jsem to právě opět prožil ohledně zásadní věci se svým synem…
 

Pane Ježíši, pomoz nám žádat a jednat v odvážné a rozhodné víře.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.