25Byl už poučen o cestě Páně, mluvil s velikým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křest Janův.Bůh nepoužívá schopné, ale ochotné

Jak je to s tvojí ochotou?
 
Celou Biblí se táhne jako červená niť ochota sloužit Bohu. Dnešní křesťan je možná ochotný přijít na bohoslužbu, ale starat se o potřebné, o malé a nuzné? V našem dnešním textu čteme, že Pavel prochází galatskou krajinou a povzbuzuje. Osloví Apolla a ten, když přijme Boží slovo, předává to dál. Ochota je to, co tvoří vztahy. Říká se, že lidé zapomenou to, co jste říkali, ale budou si pamatovat, jak se s vámi cítili. Apollos je vzdělaný muž a k tomu ještě ochotný. Stává se obrovským požehnáním ve službě Pánu Bohu. Církev Apolla povzbuzuje ke službě a dovídáme se úžasnou zprávu, že se stává velice prospěšným pro druhé. Znáš své obdarování? Chceš být požehnáním? Také dnes poslouchej Boží hlas. Buď ochotný a naslouchající.
 
Bože, i dnes mě použij pro své dílo. Děkuji.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.