Moje pomoc

Kdo mne chrání, kdo mi pomáhá?

O velkých svátcích putovali izraelští poutníci do města ležícího na hoře, do Jeruzaléma, do chrámu. Svůj zrak upírali k těmto horám s chrámem, své srdce k Bohu, jež slíbil svému lidu, že právě chrám bude místem jeho zvláštní přítomnosti, místem, kde se s ním bude možné setkat bezprostředněji, než jinde. I my pozdvihujeme svoje oči k Jeruzalému, k popravišti pro zločince na hoře Golgota. Protože tam sestoupil Bůh ve své lásce, ve svém Synu. Tam se odehrála naše záchrana od hříchu a ďábla, od smrti a zatracení.. Na kříži, který tam stál, začíná naše cesta pod Boží ochranou a s Boží pomocí. Ten, který zemřel na golgotském kříži, Ježíš Kristus, je pomoc, která přišla od Hospodina. Pomoc nyní i na věky.   

Pane Ježíši Kriste, ty jsi moje pomoc, děkuji!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.