Požehnání pro poslušné

Kdo může přijmout skutečné požehnání?

Tento žalm hovoří o požehnání pro každého, kdo má bázeň před Hospodinem a poslouchá jej. Kdysi jsem si představoval požehnání jako něco, co samo přijde, a já nebudu muset nic dělat. Zde vidíme, že to tak není. Požehnání je spjato se správným úsilím. Ano, musíme pracovat! Někdo skutečně rukama, jiný zase hlavou. Bez práce to nejde.

Požehnání se týká také manželky a dětí. Víme, že děti jsou skutečným požehnáním, ale kolik práce a úsilí musíme vynaložit k jejich výchově, aby z nich vyrostl zralý člověk prospěšný pro společnost a taky Boží království.

Je mi velmi líto, když vidím tolik rozpadlých manželství a rodin! Mrzí mě, že společnost je více zaměřena na materiální blahobyt a pohodlnost, a proto lidé odmítají mít více dětí, protože to je svazující, nepohodlné. Tím se lidé připravují o skutečné požehnání.

Díky Bohu, že můžeme rozumět skutečnému požehnání skrze poctivou práci, v manželství a dětech! To jde ale ruku v ruce s těmi, kteří Boha opravdově poslouchají.

Hospodine, děkujeme Ti za požehnání, které na nás vyléváš, za Tvůj dar manželství a za děti, které jsou úžasným darem z tvé ruky.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.