Svornost

Jak přispíváme ke svornosti?

Svornost a jednota ve vztazích bývá, mnohem častěji však schází. Všichni víme, že by tam být měla, jen nám to s některými lidmi prostě nejde. Nebo jim s námi. Ještě že nám Kristus dal moc si navzájem odpouštět v síle Jeho milosti, jak píše Pavel v listě do Kolos. S touto vybaveností můžeme naplňovat základní potřeby lidského života: touhu po dobru a touhu po kráse, po vnitřním uspokojení, naplnění. Nemusí nás trápit, že přes to všechno některé lidi prostě lidsky „nemusíme“, protože u vědomí Kristovy lásky se snažíme je respektovat a přes veškeré antipatie na ně pohlížet jako na bratry a sestry – a tato snaha nakonec nejvíce proměňuje nás samé.

Bože, dávej nám sílu, abychom v Kristu dokázali přispívat ke svornosti mezi lidmi a nedali se zlákat zrádnou jednodušší cestou posuzování a odsuzování.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.