Prosba o Boží vedení v utrpení

Jaký význam má utrpení v našem životě?

Král David prožíval během svého života období zkoušek a těžkostí. Utíkal před králem Saulem a později před svým synem Abšalómem. A právě tehdy hledal pomoc u Hospodina, upřímně se k němu modlil. Také 141. žalm je jednou z jeho modliteb. Volá k Pánu Bohu, aby vyslyšel jeho prosbu a pomohl mu. Nechce, aby z jeho úst vycházela zlá slova a aby zlo ovládlo jeho srdce. Prosí svého Pána, aby postavil stráž k jeho ústům a hlídku k jeho rtům. Pozvedá zrak své víry k Hospodinu a je přesvědčen o tom, že nebude vydán smrti a že se nechytí do léček ničemníků.

V době utrpení cítíme více svou závislost na Pánu Bohu, na jeho ochraně a pomoci. Nanovo si uvědomujeme, že v životě jsou oblasti, které my nemůžeme ovlivnit ani změnit.

Posilni nás, Pane Bože, ve zkouškách a těžkostech, abychom se přiblížili k tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.