13Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.Aleluja, chvalte Hospodina

Jaký je charakter dnešní doby? Je těžší věřit?

V knize Genesis se dovídáme o stvoření našeho světa. Sám Bůh viděl, že to bylo dobré. A jako vrchol učinil člověka k obrazu svému. A to byl zřejmě cíl jeho stvoření, aby stvoření žilo v harmonii neboli v Božím řádu a chválilo Hospodina. V době sepsání tohoto žalmu neřešil pisatel otázky, které máme dnes, i když každá doba má svá úskalí v úkolu obhájit víru v živého Boha. Teorie darwinismu, potopa, vývoj druhů, tomu všemu musí čelit dnešní věřící, chtějí-li si zachovat čistou víru ve slovo Boží. Ale asi ještě nebyla takováto doba jako dnes, kdy se slovo Boží tolik pitvá a zpochybňuje. V listu Židům, jedenácté kapitole máme definici víry: “Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.” Já věřím, že takovouto vírou se budeme našemu stvořiteli líbit.

Pane, chci si zachovat víru ve tvé stvoření.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.